dijous, 30 de desembre del 2010

FONTS D'INFORMACIÓ

Després d'haver finalitzat el blog trobàvem convenient realitzar una entrada en la que exposéssim les nostres fonts d'informació per poder plasmar la matèria treballada.

A l'hora de realitzar la recerca hem consultat sobretot Internet, ja que el tema tractava d'això, i creiem que era la millor forma d'informar-se. En tot moment, hem intentat buscar pàgines web que fóssin fiables seguint els criteris que en el seu moment vam indicar. A través del catàleg de la Biblioteca FPCEED podem extreure també coses interessants, ja que ademés és una forma fàcil i accesible. Tot i això, no vam fer ús d'ell. Destacar que juntament amb aquestes pàgines hem complementat en alguns casos amb els nostres criteris, les nostres opinions.

Finalment, cal dir que sobretot en les primeres entrades, en les que encara no sabíem molt bé com enfocar el nostre tema, actualitzàvem el blog explicant que feiem durant les classes de TIC, per tant en aquest cas, la nostra font d'informació va ser el mestre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada